X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مقاله سرا

این وبلاگ حاوی مقاله های بسیار کاربردی میباشد امیدواریم نهایت استفاده از آنها را ببرید
یکشنبه 13 اسفند 1391

اموزش رولینگ


آموزش مهارت غلت یا رولینگ

 

آموزش هر یک از تکنیک های والیبال ابتدا با در نظر گرفتن سطح کیفی و عملی یک کلاس از سوی مربی اعمال می شود . با توجه به نوع کلاس آموزشی که شامل تیم سازی و بازیکنان مبتدی می شود و پیشرفته ، تیم داری که شامل بازیکنان حرفه ای می شود و با توجه به امکانات موجود و امکانات لازم و ضروری و هم چنین سن و شرایط فیزیکی بازیکنان و فاکتورهای مناسب آمادگی جسمانی صورت می پذیرد .

در هر دو صورت نکته مهم و ضروری در هر ورزشی آمادگی جسمانی مناسب می باشد یکی از تکنیکهای مهم در ورزش والیبال ،دفاع داخل میدان یا توپگیری می باشد .

انواع توپگیری :

1-                       توپکیری با پنجه  (با روش صحیح و توسعه مهارت کافی )

2-    توپگیری با ساعد («   »          »      »    »        »         »     )

 

3-                       توپگیری با یکدست ----- الف )  افت

                                                     ب  ) افت همراه با غلت (رولینگ )

 

 

4- توپگیری با یکدست با شیرجه   الف ) با یکدست در جلو

                                                  ب  ) با دو دست در جلو

 

محل فرود توپ نسبت به بازیکن متغیر و در یکی از این چهار جهت خواهد بود

الف ) جلو

ب  ) عقب

ج  ) طرفین راست و چپ

با توجه به تغییر محل توپ فن دریافت نیز متفاوت است .

 

یکی از نکات مهم ابتدا گرم کردن عمومی مربوط به رشته والیبال و سپس گرم کردن اختصاصی مربوط به تکنیک غلت می باشد . در این شرایط مربی باید عضلات مربوط و در گیر در این تکنیک را بشناسد تا بتواند پس از گرم کردن عمومی که شامل درگیر کردن سیستمهای هوازی و غیر هوازی می باشد را بداند و نتیجه بگیرد . گرم کردن اولیه به مدت15 دقیقه و سپس انجام warm up  اختصاصی عضلات در گیر در تکنیک مربوط که بتواند همراه با توپ و تمرینات بدنسازی باشد (شدت ،زمان ،تکرار )

 

 

عضلات درگیر :

در این تکنیک همسترینگ  و چهار سرران ،عضلات کتف و کمربند شانه ای ،عضلات دست ،ساعد و مچ ،عضلات مچ پا در گیر هستند .

بهتر است مربی در خصوص اهمیت یادگیری این تکنیک برای بازیکنان توضیح کافی دهد و هم چنین آموزش جزء به جزء تکنیک مربوط به جهت فراگیری بهتر و آسانتر ضروریست .

توضیح اینکه درست فرا گرفتن این تکنیک می تواند از آسیب های احتمالی شایع در والیبال که در نتیجه عکس العمل های شدید در   هنگام   توپگیری   داخل   میدان   بوجود  می آید بکاهد .

 لازمه اجرای غلت یا رولینگ ،توسعه مهارت بازیکن در اجرای صحیح تکنیک افت

 می باشد.زیرا غلت در ادامه تکنیک افت انجام می شود .

مرحله افت :

  در این مرحله ارتفاع توپ پایین ودورتر از زمانی است که بازیکن توپ را با ساعد و پنجه در پایین دریافت می کند. و توپ در طرفین بازیکن قرار دارد و بازیکن باید سرعت بیشتردر جهت توپ حرکت کرده با (پای بوکس )یا پهلو و پای موافق دست صاف از ناحیه مچ و کف دست به توپ ضربه بزند و در ادامه ضربه دست را صاف بالا بیاورد و سپس روی سینه پای موافق چرخیده و پای دیگر صاف و کشیده دور از پای خم قرار دارد سپس تماس باسن با زمین و پشت و بلند شود .بدون اینکه هیچ نقطه دیگری از بدن به زمین اصابت نماید .

  حال اگر توپ سرعت بیشتر و ارتفاع کمتری داشته باشد بازیکن باید سریعتر حرکت نماید و پس از افت که در حالی انجام می شود که پای خم شده حد اقل زاویه را با ساق پا دارد به توپ ضربه زده سپس ابتدا باسن ، پشت و سپس روی شانه مخالف غلط بزند و سریع به حالت اول برگردد.

مراحل افت و غلت رولینگ :

1-                       حمله به سمت توپ یا گام برداشتن ( حرکت به سمت توپ )

2-    نشستن (حالت تعادل ، روی پنجه پای خم و یا پای حمله ) و پای دیگر کاملا صاف و روی پاشنه قرار دارد .

3-                       کشیدن دست به سمت توپ بصورت کاملا صاف از پشت زانو

4-                       ضربه به توپ به سمت بالا

5-    چرخش به سمت پای کشیده ( پاشنه پا از زمین بالا می باشد وچرخش روی پنجه پا ی خم صورت می گیرد. )

6-    جمع کردن پا و غلت زدن (در این حالت بازیکن می بایست باسن وسپس پشت خودرا با زمین تماس دهد سپس روی شانه مخالف تاب خورده و بلافاصله بلند شود .)

نکته :

  این تکنیک در توپهایی که بیش از سه یا چهار متر از بازیکن دور است استفاده می شود بازیکن می دود و آخرین گام که در آن پای موافق ضربه خم و پای دیگر کاملا کشیده است به زیر توپ ضربه می زند و برای جلوگیری از صدمه افت انجام داده و غلت می زند و موقع بلند شدن باید رو به تور باشد .

 

شیرجه غلت یا رولینگ از جلو :

  این تکنیک می تواند با استفاده از دو دست یا یک دست انجام گیرد که بسته به فاصله توپ از جلو ی بازیکن می باشد .بازیکن به سمت توپ می دود ودر لحظه قبل از تماس توپ با زمین می بایستی توپ را نجات دهد که معمولا با پشت دست ضربه می زندچون آسیب کمتری متوجه انگشتان دست می باشد . بدن بازیکن قبل از ضربه در حالتی است که یکی از پاها جلوتر و بصورت خم و پای دیگر بصورت کشیده و صاف می باشد سنگینی بدن روی پای جلویی و کمر بطرف جلو خم ،پاشنه پای عقبی کمی بالاتر از سطح زمین قرار میگیرد . دستها از پایین و از کنار قوزک پا بالا آمده و جفت می شود . قبل از تماس توپ با زمین بازیکن باید عمل ضربه زدن را انجام دهد . در این حالت بازیکن با یک دست به پهلو روی زمین رفته است و سر می خورد .

سر حتما باید بالا باشد که احتمال برخورد چانه و اعضای صورا با زمین نباشد و سر روی دست کشیده قرار بگیرد و بعد پاها را به داخل شکم جمع کرده عمل افت و غلت را انجام می دهند .

 

مرحله مقدماتی همراه با بدنسازی (تکرار ، شدت ، زمان )

 

1-    بازیکن توپ را با ارتفاع زیاد به بالا پرتاب کند بعد از هرضربه که توپ به زمین خورد از زیر آن عبور کند به حالت پهلو و در طرف دیگر توپ قرار گیرد .

2-    بازیکن توپ را با یک دست در بالای سر به فاصله یک تا دو متر پرتاب کند و برای گرفتن آن با پای پهلو به سمت توپ حرکت کند و در پایین تر از حد ممکن توپ را با همان دست پرتاب دریافت نماید .

3-    بازیکن از حالت نشسته روی زانوها بلند شود و همزمان توپ را با یک دست از بالای سر بطرف دیگر پرتاب کند و سپس آنرا بگیرد . در حالت شنا روی زمین توپ را با یک دست به بالا پرتاب کند و با دست دیگر آنرا بگیرد .

4-    بازیکن یک قدم به سمت راست ‌‌(مرتبه دیگر به سمت چپ ) برداشته ،زمین را با دو دست لمس کرده و برای گرفتن توپ با یک دست اقدام کند و بازیکن مقابل توپ را به فاصله یک گام و یک دست به طرفین وی پرتاب کند ..

5-    دو بازیکن روبروی هم قرار می گیرند ،یکی پرتاب کننده و دیگری گیرنده .پس از هر ارسال بازیکن ارسال کننده به حالت گهواره یا غلت زدن به پشت و برگشتن را انجام می دهد و توپ را دریافت کرده و ارسال می کند .

الف ) تمرینات بدون توپ دفاع داخل میدان ( توپگیری )

 

1-    بازیکن تمرین پا پهلو (پا بوکس ) براست وچپ را با حرکت دست مربی چند بار انجام می دهد .

2-     بازیکن حالت توپگیری بوسیله پنجه و ساعد را در چهار جهت (جلو،عقب ،پهلوی راست وچپ ) تمرین میکند .

3-    بازیکن با صدای سوت و علامت دست مربی پا بوکس براست یا چپ میرود (عکس العمل سریع بازیکن نسبت به صدای سوت وعلامت دست مربی )

4-    بازیکن با پای پهلو به سمت راست و چپ حرکت کرده ووضعیت دریافت توپ با ساعد یک دست تمرین میکند .

5-    بازیکن تمرین فوق را با صدای سوت و علامت دست مربی هماهنگ نموده ودر ادامه حرکت خود عمل افت و غلت را انجام می دهد .

 

 

ب) تمرینات با توپ دفاع داخل میدان ( توپگیری )

 

1-    مربی توپ را داخل تور مخصوص توپ قرار داده و پایین تور والیبال نصب مینماید و از بازیکنان میخواهد تک به تک حرکت کرده و با پا ودست کشیده به زیر توپ ضربه بزند و عمل افت وغلت پهلو را انجام دهند .

2-    در همان حالت تمرین فوق بازیکنان حرکت کرده و توپ را با شیرجه جلو (در حالیکه پای جلویی از زانو خم  است ) ضربه بزند و سر خورده غلت از پهلو بزنند .

3-    مربی با تایین جهت (چپ یا راست ) بازیکنان را در یک ردیف جلوی خود قرار دهد و توپ را به طرفین دو ردیف پرتاب نموده وآنها در پایین ترین نقطه به توپ ضربه بزنند و در ادامه عمل افت و غلت را انجام دهند .

4-    مربی بدون تایین حهت توپ را به طرفین پرتاب نموده و بازیکنان به سمت توپ حرکت نموده و پس از ضربه عمل افت و غلت را انجام دهند .

5-    مربی توپ را در فاصله کم نسبت به خود پرتاب نموده و بازیکنان در فاصله 4 متری در مقابل مربی قرار گرفته و حرکت میکند شیرجه به سمت جلو میروندوسپس به پهلوروی زمین سر خورده و سریع بلند میشوند .

 

 

نکته :

در تمامی تمرینات فوق بهتر است مربی پشت به تور بایستد و بازیکنان رو به تور تمرین را انجام دهند .

 

تمرینات پیشرفته انفرادی :

 

1- مربی بازیکنان را در دوردیف جلوی خود قرار می دهد بطوریکه بازیکنان دو به دو یار هستند .

بازیکنان پس از انجام یک درازو نشست سریع بلند شده و همراه با جهت پرتاب توپ از سوی مربی یکی از آنها حرکت کرده و توپ را با افت و غلت گرفته و سریع بلند میشود.

2- بازیکنان در وسط زمین والیبال بردیف می ایستند ، مربی روبروی آنها می ایستد وبا اعلام مربی بازیکنان حرکت کرده و خط میانی زمین والیبال را لمس کرده ومربی توپ را جهت مخالف پرتاب میکند و بازیکن با یک عکس العمل سریع خودرا به توپ رسانده وپس از ضربه افت و غلت را انجام داده و سریع بلند می شود .

3- بازیکنان مقابل تور والیبال پشت خط حمله می ایستند،مربی توپ را بلند برای آنها پرتاب میکند،تک به تک  حرکت کرده پس ازضربه  حمله در بالای تور سریع برگشته وتوپی که مربی با پرتاب کوتاه به وسط زمین پرتاب میکند را با افت دریافت کرده و غلت می زنند .

4- مربی پشت به تور مقابل بازیکنان می ایستد و پس از زدن ضربه محکم به سمت بازیکن و دریافت ساعد توسط بازیکن توپ بعدی را بدون اعلام جهت به چپ یا راست پرتاب نموده و بازیکن آنرا با افت و غلت میگیرد.

5- مربی بازیکنان را در یک ردیف پشت خط زمین والیبال قرار می دهد و خود درموازات تور روی خط حمله می ایستد وبرای هر بازیکن پنج پرتاب انجام میدهد .پرتاب اول ،با ساعد زده میشود  . پرتاب دوم ،با پنجه .پرتاب سوم ، مربی ضربه میزند وبازیکن با ساعد دریافت میکند.پرتاب چهارم ، روی تور است و بازیکن حمله میکند .پرتاب پنجم ،وسط زمین می باشد و بازیکن باید با حرکت افت وغلت از برخورد توپ با زمین جلوگیری نماید .

 

تمرینات گروهی پیشرفته :

 

1-    دو بازیکن یکطرف زمین قرار میگیرند ،بقیه بازیکنان پشت خط سرویس زمین مقابل قرار دارند .مربی با توپ بیرون زمین و در امتداد خط حمله قرار دارد.هر بازیکن پس از زدن سرویس  سریع به سمت تور حرکت کرده ونتیجه حمله دو بازیکن زمین مقابل را دفاع روی تور میکند و پس از آن سریعا آماده میشود تا مربی توپ را برایش پرتاب نماید و با افت و غلت بگیرد.

2-    در یکطرف زمین والیبال سه بازیکن روی خط حمله با فاصله می ایستند و هر سه توپ دارند بقیه بازیکنان  تک به تک از بیرون زمین حرکت کرده و روی خط انتهایی زمین والیبال روبروی هر کدام از بازیکنان توقف کوتاه دارند بازیکنان با توپ به دلخواه یا به توپ ضربه میزنند که بازیکن مقابل باساعد دفاع میکند یا به پهلو توپ را پرتاب میکند که با افت و غلت میگیرد وسپس بازیکن بعدی حرکت میکند .

3-    مربی روی خط حمله می ایستد و بازیکنان بردیف داخل منطقه  حمله حرکت میکنند و مربی توپ اول را پرتاب میکند وآنها پاس پنجه تمام قوس می دهند وبلافاصله با پرتاب مربی به وسط زمین حرکت کرده و توپ را با افت و غلت میگیرد ودر روی آنتن بازیکنان دیگر با هر پاس اسبک میزنند .

4-    دوبازیکن در زمین مقابل قرار میگیرند و بقیه بازیکنان پشت خط سرویس قراردارند .پس از زدن سرویس حرکت کرده و به وسط زمین می آیند . دو بازیکن دریافت کننده سرویس پس از پاسکاری توپ آخررا به حالت جاخال در منطقه حمله می اندازند و بازیکن سرویس زننده توپ را با افت و غلت دریافت میکند .

5-    بازیکن شماره (1 ) سرویس میزند شماره (2 )توپ سرویس را با ساعد برای شماره (3 ) ارسال میدارد .شماره (3 ) به شماره (4 ) پاس داده و  شماره  (4 ) اسپک می زند .

بازیکن شماره (2 )و(3 ) با حرکت و جاگیری خود پشت و اطراف شماره (4 ) را می پوشانند .بازیکن شماره (5 ) توپ آبشار را دفاع می کند.بازیکن شماره (6 ) با جایگیری خود در قسمت عقب زمین آماده توپگیری میشود .بازیکن شماره (1 ) پس از ورود بداخل زمین در پشت مدافع شماره (5 ) قرار گرفته و عهده دار دریافت جاخالی احتمالی با افت و غلت میشود و بازیکنان پوشش دهنده باید توپهای برگشت از دفاع را با افت و غلت بگیرند .

 

نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
سه‌شنبه 18 فروردین 1394 ساعت 19:37
+ فاطمه
من دانشجوی تربیت بدنی هستم وقرار بود به عنوان یک مربی این تکنیک رو اموزش بدم خیلی ممنونم که این مطلب رو قرار دادید
امتیاز: 0 0