X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مقاله سرا

این وبلاگ حاوی مقاله های بسیار کاربردی میباشد امیدواریم نهایت استفاده از آنها را ببرید
دوشنبه 14 اسفند 1391

نقش مهارتهای روانی در عملکرد ورزشکاران

مقدمه :

در این فصل ابتدا خلاصه‎ای از تحقیق و یافته‎های تحقیق بیان می‎شود. سپس با توجه به نتایج حاصل از آزمون، هر یک از فرضیه‎های تحقیق را با نتایج سایر محققان مورد مقایسه قرار می‎دهیم آنگاه در مورد هر یک از فرضیه‎های تحقیق به بحث و نتیجه‎گیری  پرداخته و تا حد امکان سعی خواهد شد که دلائل مورد نظر در رابطه با نتایج تحقیق را با توجه به نظرات دیگر محققان و محقق این پژوهش ذکر شود. در پایان پیشنهادات برخاسته از تحقیق و پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات بعدی در این موضوع بیان خواهد شد.

خلاصه تحقیق:

نقش مهارتهای روانی در عملکرد ورزشکاران، محور تحقیق و مطالعه در روان‎شناسی ورزشی است، و امروزه توجه قابل ملاحظه‎ای برای شناسایی مهارتهای روانی و آموزش آن به مربیان صرف می‎شود.

ورزشکارانی که دارای مهارتهای روانی و جسمانی هستند تا حد امکان در مسابقات ورزشی خود موفق می‎باشند و مهارتهای خود را در قالب ورزشهای تیمی و انفرادی بخوبی انجام می‎دهند. مهارتهای روانی به ورزشکار اجازه می‎دهد تا در شرایط مسابقه از اعتماد به نفس و اطلاعاتی که بدن و ذهن او را برای اجرای عملکرد بهینه آماده می‎سازد، برخودار شوند.

جک نیکوس، لاری برد، رجی جکسون و فران تارکنتون و بسیاری دیگر از ورزشکاران بزرگ برای بخش ذهنی و روانی در مسابقات اهمیت بسیار بالائی قائلند و معتقدند انی مسئله در تعیین نتیجه، اعتبار (ارزش) بالایی دارد. منظور آنها ار اعتبار (ارزش) دادن بسیار بالا به آمادگی روانی این است که هنگامی که قهرمانان از نظر مهارتهای بدنی در سطح بالایی قرار می‎گیرند و در همان سطح بالای مسابقات آماده می‎شوند، احتمالاً فردی موفق می احتمالاً فردی موفق می‎شود که از نظر روانی آمادگی داشته باشد.

اکنون با توجه به اهمیت پرداختن به مقوله مهارتهای روانی، این تحقیق بر آ‌ن است تا برخی از مهارتهای روانی که شامل (انگیزش، تمرکز، ا عتماد به نفس، کنترل حالات روانی، تصویر‎سازی ذهنی و هدف گزینی) می‎باشد را با استفاده از پرسشنامه ارزیابی مهارتهای روانی SASI (انستیتوی ورزشی استرالیا جنوبی) که توسط دو روان‎شناس بنام‎های گراهام وینتر و کتی مارتین تهیه و تنظیم شده است بین تیم‎های والیبال شرکت کننده در مسابقات والیبال جوانان جهان در تهران را بررسی کرده و نتایج حاصله را ارزیابی و مقایسه نماید.

برای بررسی و تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات خام بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می‎شود. از آمار توصیفی برای محاسبه شاخص‎های مرکزی و پراکندگی استفاده می‎گردد و جهت مقایسه میانگین‎های گروه‎ها از آمار استنباطی (ANOVA) استفاده می‎شود. ضمناً سطح معنی‎داری آن 5% در نظر گرفته شده است. که تیم‎های برزیل و روسیه دارای بیشترین میزان مهارتهای روانی و تیم‎های چین و هند دارای کمترین میزان مهارتهای روانی می‎باشند.

بحث و نتیجه‎گیری:

در این بخش هر کدام از فرضیه‎های تحقیق و نتایج حاصله از آن همراه با مقایسة آنها با تحقیقات پیشین، به طور جداگانه و به صورت اجمالی مورد بحث و نتیجه‎گیری قرار می‎گیرد.

فرضیه شماره 1: بین میزان مهارت انگیزش تیم‎های والیبال جوانان جهان تفاوت معنی‎داری وجود دارد.

نتایج این تحقیق که (در حد آلفا 05/0) مورد آزمون قرار گرفت، نشان داد که بین میزان انگیزش تیم‎های والیبال جوانان جهان تفاوت معنی‎داری وجود دارد. بدین صورت که تیم والیبال برزیل از لحاظ انگیزش در وضعیت بهتری نسبت به دیگر تیم‎ها و تیم لهستان دارای کمترین مقدار می‎باشد.

بر همین اساس این نتیجه با نتایج بدست آمده توسط ماهونی (1989)، اسمیت و آدامز (1993)، مایرز و میخائیل، لیونس و‌آرنولد (1996)، وایت (1997) و میهن دوست (1380) که همگی انگیزش ورزشکاران موفق رشته‎‎های مختلف تست مورد بررسی خود را بالاتر از ورزشکاران غیر موفق بیان کرده‎اند، هماهنگ است، اما با نتایج تحقیقات کالس و لی‎یو (1993) و مایرز، میخائل، بورگیوس و آنتونی (1999) که حاکی از عدم وجود تفاوت معنی‎دار بین انگیزش ورزشکاران است، مغایرت دارد.

عموم دانشمندان بر این باورند که تنها یک عامل یا انگیزه سبب بروز رفتار نیست بلکه انگیزه‎های مختلفی باعث گرایش به امر ورزش می‎شوند که مهمترین آنها عبارتند از :

1 ـ کسب لذت

2 ـ احساس ارزشمندی

3 ـ تمایل به تعلق گروهی

در رابطه با اینکه در میزان انگیزش والیبالیستهای جوانان جهان تفاوت وجود دارد می‎توان به دلایل برانگیختگی بین افراد در عملکردی متفاوت اشاره داشت، بدین معنی که رفتارها در اصل هدف گرا می‎باشند و اقدام به بروز هر نوع رفتاری نیاز به انگیزه‎های مربوط به آن رفتار را دارد که با توجه به تفاوت افراد انگیزه نیز متفاوت است.

با توجه به تئوری‎ها و نظریاتی که در رابطه با انگیزش وجود دارد می‎توان اظهار داشت که ایجاد  انگیزه مناسب در افراد بستگی به بروز محرکهای خاص خود را دارد (محرم‎زاده، 1375) بدین صورت که در رابطه با والیبالیست‎های برتر وجود عوامل و محرکهایی هم‎چون:

1 ـ حضور مربیان با تجربه (علاقمند نمودن ورزشکار به شرکت فعالانه و منظم در تمرینات و مسابقات یا ایجاد تمایل به یادگیری بهتر و بیشتر در بین افراد تیم یکی از عوامل بسیار مهمی می‎باشد که مربیان موفق را از ناموفق متمایز می‎سازد)

2 ـ یادگیری اصول اولیه والیبال (براساس نظریه مزلو فرد در نیازهای اولیه خود ارضاء نشود انگیزه کافی برای ادامه کار ندارد) (مارتنز، راینر؛ 1371).

3 ـ وجود امکانات لازم (از لحاظ ورزشی، خوابگاهی، تفریحی و غذایی داخل اردو)

4 ـ عدم دغدغه فکری در رابطه با تحصیل (با توجه به برگزاری کلاسهای آمادگی در داخل اردو)

5 ـ و از همه مهمتر پوشیدن پیراهن تیمی ملی و شرکت در مسابقات مهم جهانی، کسب مقام و ... با توجه به نظرسنجی از ملی‎پوشان از عواملی هستند که باعث ایجاد انگیزه بیشتر در آنان می‎شود.

 

فرضیه شماره 2: بین میزان مهارت تمرکز تیم‎های والیبال جوانان جهان تفاوت معنی‎داری وجود دارد.

نتایج این تحقیق که (در حد آلفا 05/0) مورد آزمون قرار گرفت حاکی از این است که میزان تمرکز بین تیم‎های والیبال جوانان جهان تفاوت معنی‎داری وجود دارد. بدین شکل که تیم والیبال چین و برزیل دارای بهترین وضعیت و تیم‎های آلمان و ونزوئلا دارای کمترین میزان می‎باشد.

با توجه‎به‎این موضوع این نتیجه بانتایج تحقیقات انجام شده توسط میهن دوست(1380)،تقیان(1380)، گولا و ویس و وینبرگ (1981)، شارما و بوچیراما (1986)، مورفی و همکارانش (1987)، باروهال (1992) اور (1994)، مایرز، میخائل، لویس و آرنولد (1996) و مایرز، میخائیل، بورگیوس و آنتونی (1999) که اعتقاد به تفاوت میزان تمرکز در بین ورزشکاران دارند و همچنین با نتایج تحقیقات کاکس و لی‎یو (1993) و اسمیت و‌آدامز (1993) که تفاوت معنی‎داری را از لحاظ تمرکز بین ورزشکاران مشاهده نکرده بودند متفاوت است. با توجه به شواهد موجود شاید دلایل برتری بازیکنان تیم‎ها از لحاظ تمرکز به قرار زیر باشد:

1 ـ عدم توجه به مسائلی همچون پیروزی، کسب امتیاز، عدم شکست و ...تمرکز بر روی انجام تکلیف، زیرا بنا به تعریف وبستر در کتاب راه‎های پیروزی، تمرکز عبارت است از گزینش آنچه که با اهمیت است و چشم ‎پوشی از آنچه اهمیت ندارد‌ (وبستر، 1984).

2 ـ تمرین زیاد مهارت و در نتیجه خودکار شدن ‌آن، چون ورزشکار در مرحله خودکاری به کمترین مقدار تمرکز نیاز دارد ( علیجانی، 1371).

3 ـ نداشتن استرس که خود می‎تواند بدلیل تجربه بازی‎های مهم و کشوری و برخوداری از اعتماد به نفس بالا باشد. در رابطه با صحت این موضوع می‎توان به تحقیقات باندورا در زمینه اعتماد به نفس اشاره کرد. وی معتقد است اعتماد به نفس می‎تواند در میزان افزایش تمرکز ورزشکار اثر گذار باشد (تقیان، فرزانه، 1380) نهایتاً مارتنز از استرس و درد بعنوان دو عامل اصلی تأثیر گذار که بر روی تمرکز تأثیر گذار هستند، یاد می‎کند(مارتنز، راینر، 1371).

4 ـ استفاده از تصویرسازی ذهنی که باعث مرور تکالیف مهم در ذهن می‎شود و بالطبع از استرس مسابقه می‎کاهد. در رابطه با تیم‎هایی که از تمرکز کمتری برخودارند می‎توان علاوه بر عدم بهره‎مندی کافی آنان از فاکتورهای ذکر شده به عدم تمرکز به موقع و رهاسازی آن اشاره کرد. زیرا اکثر روان‎شناسان ورزشی معتقدند وقتی که تمرکز با احتیاط تنظیم نشود ممکن است منجر به احساس خستگی روانی گردد و خستگی روانی همه مکانیزم توجه را در هم ریزد که متعاقباً خطاهای جسمی افزایش می‎یابند و مهارتهای ساده انرژی جسمانی زیادی را هدر می‎دهند (مارتنز، راینر، 1371).

فرضیه شماره 3 : بین میزان مهارت اعتماد به نفس تیم‎های والیبال جوانان جهان تفاوت معنی‎داری وجود دارد .

نتایج این تحقیق که (در حد آلفا 05/0) مورد آزمون قرار گرفت نشان می‎دهد میزان اعتماد به نفس در تیم‎های والیبال جوانان جهان دارای تفاوت معنی‎داری است. بدین گونه که تیم‎های برزیل و چین دارای بیشترین میزان و تیم‎های آلمان و ایتالیا کمترین میزان را دارا هستند. بر همین اساس این نتیجه با نتایج بدست‌آمده توسط شفیع زاده (1379)، میهن دوست (1380)، تقیان (1380)، رینگ (1990) که یکی از ویژگی‎های روانی برتر از اعتماد به نفس می‎داند، مایرز و بورگیوس، مورای و لیونس (1993)، کاکس و لی‎یو (1993)، اسمیت و آدامز (1993)، دانگ سون و کانگهون (1994)، جونز، هانتون و سواین (1994(، باو (1996) و مایرز، میخائیل، لیونس و‌آرنولد (1999) که همگی اعتماد به نفس ورزشکاران مجرب رشته‎های مختلف تحت بررسی خود را بالاتر از ورزشکاران مبتدی بیان کردند، مطابقت دارد. ضمناً با نتایج تحقیقات مایرز، میخائیل. بورگیوس و آنتوتی (1999) که تفاوت معنی‎داری را از لحاظ اعتماد به نفس بین ورزشکاران تحقیق خود مشاهده نکرده‎اند متفاوت است.

دلایل وجود اختلاف بین اعتماد به نفس ورزشکاران چندان ساده نیست، ولی با رجوع به نظریه‎های شخصیتی و روانی شاید بتوان بطور نه چندان عمیق پاره‎ای از دلایل را جستجو و بیان کرد. برای مثال گیلفورد (1959) بیان نمود که سختی و مشکلی که با آن مواجه می‎شویم تا حدی بستگی به مقدار لیاقتی دارد که برای پاسخگویی به آن مشکل مورد نیاز است. بدین معنی که هر چه لیاقت بیشتر باشد مقدار شدت فشار کمتر خواهد بود.

نظر اکسنداین (1986) نیز بدین گونه بود که واکنش افراد از جهت قرارگیری در موقعیتهای دارای فشار روانی بالا و تنش‎زا توجه به ویژگی‎های شخصیتی آنها متفاوت می‎باشد. در واقع سطح کارایی و مهارت یکی از تفاوتهای فردی موجود در این قبیل شرایط است.

دیویس و آرامسترانگ (1989) نیز در توضیح شخصیت ورزشکاران حرفه‎ای بیان داشتند که اکثر ورزشکارانی که در سطوح بین‎المللی به رقابت می‎پردازند، دارای شخصیت برونگرا بوده و از ثبات احساسی بالاتری برخودار می‎باشند.

این قبیل افراد دارای ظرفیت بیشتری جهت تحمل فشار رقابت خواهند بود، لذا اعتماد به نفس آنها نیز بالاتر می‎باشد (شفیع‎زاده، 1379).

فرضیه شماره 4: بین میزان مهارت کنترل حالات روانی بین تیم‎های والیبال جوانان جهان تفاوت معنی‎داری وجود دارد.

نتایج این تحقیق که (در حد آلفا 05/0) مورد آزمون قرار گرفت حاکی از این است که میزان کنترل حالات روانی بین تیم‎های والیبال جوانان جهان تفاوت معنی داری برخودار است. بدین معنی که تیم‎های چین و برزیل دارای بهترین وضعیت و تیم ایتالیا در کمترین میزان می‎باشد. در هر صورت، این نتیجه با نتایج بدست آمده از بررسی‎های تقیان (1380)، مورفی و همکارانش (1987) مایرز، بوریگوس، مورای و لیونس (1993)، کاکس و لی‎یو (1993)، مایرز، میخائیل لیونس و‌آرنولد  (1996)، مایرز، میخائیل، بورگیوس و‌آنتونی 01999) که نشانگر متفاوت بودن کنترل حالات روانی در میان ورزشکاران می‎باشد، همخوانی دارد.

دلایل فراوانی در رابطه با تنظیم سطح انرژی روانی وجود دارد که شاید برتری داشتن بازیکنان به واسطه عواملی که در ادامه بحث می‎شود، باشد.

1 ـ نقش مربی در تنظیم برنامه‎های آماده‎سازی روانی و هدایت ورزشکاران در بدست‌آوردن کنترل حالات روانی بسیار شایان توجه است. مربی با ‌آموزش چگونگی تمرکز روی موضوعات مربوط، پرهیز از پریشانی و چگونگی اندیشیدن به موادری که باید انجام گیرد و یا نباید انجام گیرد به ورزشکاران کمک می‎کند تا انرژی روانی خود را هدایت کنند. وجود مربیان با تجربه و کاردان در تیم‎های ملی و تیم‎های حرفه‎ای شاید دلیلی برای بهتر بودن میزان کنترل حالات روانی در والیبالیستها باشد.

2 ـ خود آگاهی، بدین معنی که ورزشکاران مجرب در هنگام اجرای ورزشی، درباره حال فکرمی‎کنند نه گذشته و آینده آنها، به یاد دارند که چه وقت اجرای خود را تجزیه و تحلیل کنند و چه وقت از آن دوری کنند، روان‎شناسان ورزشی عقیده دارند که خودآگاهی اولین قدم بسوی کنترل حالات روانی است (آقا علی نژاد، 1376).

شاید یکی از عواملی که والیبالیست‎ها در کنترل حالات روانی خود متفاوتند این باشد که بین خواسته‎های مهم و پراهمیت خود و از آن طرف تواناییها و ظرفیت‎هایشان تعارض وجود دارد. در این صورت در موارد حاد دچار استرس و اضطراب می‎شوند، عدم وجود مربیان با تجربه، عدم خودآگاهی و آگاهی‎های لازم در این زمینه در نزد بازیکنان می‎تواند بر این دلیل صحه بگذارد (مارک، اچ انشل؛ ترجمه سید علی اصغر مسدد).

فرضیه شماره 5: بین میزان مهارت تصویرسازی ذهنی تیم‎های والیبال جوانان جهان تفاوت معنی‎داری وجود دارد.

نتایج این تحقیق نشان داد که در (در حد آلفا 05/0) مورد‌آزمون قرار گرفت،  حاکی از آن است که تفاوت معنی‎داری بین میزان تصویرسازی ذهنی تیم‎ها وجود ندارد.

این نتیجه با نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط میهن دوست (1380)، تقیان (1380) باروهال (1992) دی فرانچسکو و بورک (1997) وایت (1997) که همگی میزان تصویرسازی ذهنی ورزشکاران رشته‎های مختلف تحت بررسی خود را متفاوت بیان کرده‎اند همخوانی ندارد.

شاید بتوان دلایل برتری والیبالیست‎ها و میزان تصویرسازی ذهنی را در موارد زیر جستجو نمود:

1 ـ قبل از تصویرسازی ذهنی از تمرینهای آرمیدگی و در حین تصویرسازی از تمام حواس خود استفاده می‎کنند.

2 ـ در حین تصویر سازی حرکات را احساس نموده و با سرعت صحیحی و اجرایی موفقیت آمیز انجام می‎دهند و نهایتاً به طور منظم در دوره‎های زمانی کوتاه تمرین می‎کنند.

ویلی (1988) در این زمینه معتقد است:

یک ورزشکار ماهر، تصاویر ذهنی خود را ماهرانه می‎سازد، تحت کنترل می‎گیرد و آن را در راه رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده دستکاری و تعدیل می‎کند (ویلس، 1988).

در مورد ورزشکاران ناموفق یکی از دلایل عدم بهر‎ه‎مندی کافی از تصویرسازی ذهنی. عدم آموزشهای لازم در زمینه توسط مربیان و دست اندرکاران تیمهایشان باشد.

فرضیه شماره 6: بین میزان مهارت هدف گزینی تیم‎های والیبال جوانان جهان تفاوت معنی‎داری وجود دارد.

نتایج این تحقیق که (در حد آلفا 05/0) مورد آزمون قرار گرفت نشانگر آن است که بین میزان هدف‎گزینی بین تیم‎های والیبال جوانان جهان تفاوت معنی‎داری وجود ندارد.

درهمین‎راستا،این نتیجه بانتایج بررسی‎های‎صورت گرفته توسط میهن دوست (1380)، تقیان (1380)، دی‎فرانچسکو و بورک (1997) و وایت (1997) که یک از ویژگی‎های روانی برتر بازیکنان مجرب را هدف‎گزینی می‎دانند، همخوانی ندارد.

در رابطه با مهارت هدف گزینی گولد (1993) معتقد است ورزشکارانی در هدف گزینی موفق می‎باشند که بتوانند: اهداف ویژه، مشکلات اهدافی واقعی، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، اهداف اجرایی، اهداف تلاش انگیز و نسبتاً مشکل، اهداف فردی را برای خود تعیین نمایند. و از آن سو مراحل پیشرفت اهداف و ارزشیابی اهداف خود را مد نظر داشته باشند (دکتر گولد، 1993).

شاید در خصوص پائین بودن میزان هدف گزینی تیم‎های والیبال بتوان اظهار کرد که مشکل عمده آنها در امر هدف گزینی، عدم حمایت از اهداف آنها توسط اطرافیان آنان باشد که در نتیجه باعث گرفتن بازخورد منفی از اهداف و سلب اعتماد آنها از هدف‎گزینی مجدد شود (مارتنز، راینر، 1373).


د) پیشنهادهای برخاسته از نتایح تحقق:

با توجه به نتایجی که از این تحقیق در مورد مهارتهای روانی بدست آمده چند پیشنهاد برای نتیجه‎گیری بهتر از رقابتهای ورزشی (علاوه بر والیبال) پیشنهاد می‎شود:

1 ـ به مربیان و مسئولان تیم‎های ملی پیشنهاد می‎شود که علاوه بر انتخاب اعضای تیم ملی براساس ملاکهای فنی، آمادگی روانی را نیز مد نظر قرار دهند.

2 ـ به مربیان و مسئولین تیم‎های باشگاهی پیشنهاد می‎شود که آموزش مهارتهای روانی را جهت نتیجه‎گیری بهتر از عملکرد تیمی. در کنار آموزش مهارتهای تکنیکی و تاکتیکی قرار دهند.

3 ـ نتایج این تحقیق در اختیار مربیان و مسئولین تیم‎های ملی و باشگاهی قرار گیرد تا با مقایسه با این نتایج به برطرف نمودن مشکلات و مهارت‎های روانی و افزایش کارایی ا ین گونه مهارتها اقدام نمایند تا در آینده زمینه پرورش نخبه‎های ورزشی و قهرمانان بطور وسیعی در سراسر کشور فراهم آید.

4 ـ به مربیان و مسئولین تیم‎ ملی پیشنهاد می‎شود، نتایج این تحقیق را با نتایج سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه در خارج از کشور مورد مقایسه و مطالعه قرار دهند.

هـ) پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی:

1 ـ تحقیقات مشابه‎ای در سایر رشته‎های ورزشی انجام شده و نتایح آنها بانتایج‎این‎تحقیق‎مقایسه‎شود.

2 ـ تحقیقات مشابه‎ای در رشته‎های ورزشی انفرادی انجام شده ونتایج آن با نتایج این تحقیق مقایسه شود.

3 ـ تحقیقات مشابه‎ای در میان ورزشکاران زن رشته‎های مختلف ورزشی انجام شود و نتایح آن با نتایج این تحقیق مقایسه شود.

4 ـ از آنجایی که این تحقیق صرفاً به مقایسه مهارتهای روانی که شامل انگیزش، تمرکز، اعتماد به نفس.  کنترل حالات روانی، تصویر سازی ذهنی و هدف گزینی می‎باشد، می‎پردازد. پیشنهاد می‎شود مهارتهای روانی دیگر با استفاده از پرسشنامه‎ها و آزمونهای موجود میان ورزشکاران ملی مورد مقایسه قرار گیرند.

5 ـ تحقیقات مشابه‎ای صرفاً در بین ورزشکاران یک رشته ورزشی با یکدیگر و با ورزشکاران رشته‎های مختلف ورزشی در مقایسه با هم صورت پذیرد.

6 ـ تحقیقات مشابه‎ای در رابطه با مقایسه مهارتهای روانی ورزشکاران ملی ایرانی و خارجی انجام گیرد.


منابع فارسی:

1 ـ اصانلو، پرستو (1370)، عامل انگیزه انتخاب رشته‎های ورزشی، دسته‎جمعی و انفرادی خانم‎های ورزشکار استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.

2 ـ اصلاخانی، محمد علی، شهیدی، شهریار، (1378) بررسی و مقایسه منتخبی از ویژگی‎های روان‎شناختی و دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه‎های زیر پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی مستقر در تهران، جمله حرکت شماره 3.

3 ـ آقا علی‎نژاد. حمید (1374) ارزیابی و مقایسه مهارتهای روانی بازیکنان هندبال شرکت کننده در مسابقات بین‎المللی دهه فجر کرمان، کمیته ملی المپیک

4 ـ بهرامی. علیرضا (1375) تأثیر تصویرسازی ذهنی بر شوت بسکتبال تیم منتخب دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی، دانشگاه اراک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

5 ـ پارسا ، محمد (1370) زمینه روان‎شناسی، انتشارات بعثت.

6 ـ تقیان، فرزانه (1380) مقایسه بر خی از مهارتهای روانی بازیکنان والیبال دختر نخبه و غیر نخبه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

7 ـ توماس‎ریموند (1370)،روان‎شناسی ورزشی(محمد حسین سروری،مترجم)انتشارات‎دانشگاه‎گیلان.

8 ـ ثقة‎الاسلامی، علی (1374)، تأثیر تمرین ذهنی بر مهارت پرتاب آزاد بستکبال دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه شهر بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربتی بدنی، دانشگاه تربیت معلم.

9 ـ خیری، عام (1379) مقایسه انگیزش‎ پیشرفت بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه‎های ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم.

10 ـ رحمانی نیا، فرهاد، (1377) مبانی روانی ـ اجتماعی در تربیت بدنی ـ انتشارات دانشگاه گیلان

11 ـ سهرابی، مهدی (1373) بررسی تأثیر تمرین ذهنی بر مهارت سرویس والیبال دانش‎آموزان پسر ناحیه 4 مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران.

12 ـ شفیع زاده ، محسن، (1379) مقایسه اعتماد به نفس در بین ورزشکاران رشته‎های مشت‎زنی، کشتی و وزنه‎برداری و همبستگی آن با نخبگی و سابقه تمرینی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

13 ـ صنعتی منفرد، شمسی (1371)، بررسی تأثیر تصویر‎سازی ذهنی بر مهارت تنیس روی میز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم.

14 ـ علیخانی، عیدی (1371)، یادگیری حرکتی، انتشارات دفتر تحقیقات و آموزش‎سازمان‎ربیت‎بدنی.

15 ـ فلاحی، رضا، (1383)، برانگیختگی در ورزش، کیهان ورزشی

16 ـ کاظمی، کیوان (1375) بررسی تأثیر تمرین ذهنی بر یادگیری کاتا در ورزش کاراته در کاراته کاهای کمربند سیاه (دان 1 و 2). 18 تا 25 سال باشگاه‎های کاراته شیتوریو شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران.

17 ـ مارتنز، راینر(1369)، اعتماد به نفس (ناهید اتقیاء، مترجم)، انتشارات دفتر تحقیقات و‌آموزش سازمان تربیت بدنی.

18 ـ مارتنز، راینر (1371) روان‎شناسی ورزشی (راهنمای مربیان)، (محمد خبیری، مترجم). انتشارات کمیته ملی المپیک.

19 ـ مارک اچ انشل (1380) روانشناسی ورزشی از تئوری تا عمل ( دکتر سید علی اصغر مسدد، مترجم)، انتشارات اطلاعات .

20 ـ مناری برد (1370) روان‎شناسی و رفتار ورزشی (حسن مرتضوی، مترجم) انتشارات دفتر تحققات و آموزش سازمان تربیت بدنی.

21 ـ محرم زاده ، مهرداد (1375) مبانی روانی ـ اجتماعی در تربیت بدنی، انتشارات پیام نور.

22 ـ موریس، تونی، ج، بال، استفان (1376)، مروری بر آموزش ذهنی در ورزش (شکوفه نوابی نژاد، مترجم) ، انتشارات کمیته ملی المپیک.

23 ـ وست، دیود آ. بوچیز، چارلز آ، مبانی تربیت بدنی و ورزش. (احمد آزاده، مترجم) انتشارات کمیته ملی المپیک.

24 ـ رینتر، گراهام، مارتین، کتی، راهنمای  عملی روان‎شناسی ورزشی، (محمد کاظم واعظ موسوی، مترجم)، انتشارات کمیته ملی المپیک.

25 ـ نمازی ‎زاده ، مهدی (1356)، مبانی روانی اجتماعی در یادگیری مهارتهای ورزشی، انتشارات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

26 ـ نوابی نژاد، شکوفه (1374)، بررسی ویژگی‎های روانی ورزشکاران زن شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور سال 1373، سازمان تربیت بدنی، معاونت ورزشی بانوان کشور، اداره کل ورزش بانوان کشور.


نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
دوشنبه 13 آبان 1392 ساعت 11:12
+ قنبری
سلام خسته نباشی یه تحقیق بی نظیر بود خیلی استفاده کردم ممنون از لطف شما
امتیاز: 1 0